Szczelne okna.

Poszukując sposobu na zachowanie energii poczęto reformować algorytmy zachowywania ciepła w domach. Pojawiły się nieoddychające okna oraz drzwi, zamyka się wszelkie drogi luźnego przenikania powietrza poprzez obudowę obiektu.
W ścianach wbudowuje się coraz grubsze powłoki izolacji oraz ochrania się je przed przewiewaniem a także przed parą wodną opuszczającą budynek. Non stop lepsza ochrona termiczna umożliwia zanikanie rotacji powietrza w domach. Poziom zanieczyszczenia w pomieszczeniach jest najczęściej wyższy niż zanieczyszczenie otoczenia. Zawartość zanieczyszczeń w powietrzu może być nawet do pięciu razy większa niż powietrze zewnętrzne. Kluczowe jest, żeby wiedzieć jak zmniejszać zanieczyszczenia w obrębie obiektów budowlanych. Zdajemy sobie dodatkowo sprawę, że wentylowanie domów jest kluczowe. Zazwyczaj stosowane są nie zaledwie wentylatorydachow, lecz również centrale wentylacyjne, jakie z reguły umożliwiają odzysk ciepła, a dzięki temu na ekonomizację.
Amerykańskie rozważania pokazują, że ludzie ogrom czasu spędzają w budynkach. Bez dobrego powietrza oporniej jest chorym wydobrzeć. Horrendalne zanieczyszczenia, jakie powinno się usuwać wywodzą się od grzybów tudzież zanieczyszczeń chemicznych. Przejawy ich groźnego działania na system odpornościowy bywają obłędne, a niektóre podyktowane nimi infekcje zdołają się ujawnić po wielu latach. Jakość powietrza we wnętrzu w szczególny sposób wpływa na cierpiących na dychawicę.Z doświadczeń dokonanych przez American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine wypływa, że da się uniknąć 65% przypadków astmy pośród dzieci w wieku edukacyjnym na skutek kontroli ich narażenia na dym papierosowy oraz na alergeny obecne w powietrzu w obiektach budowlanych. Kontrolując zanieczyszczenia biologiczne w powietrzu (cząstki kurzu i alergeny pochodzenia zwierzęcego) zachorowania na astmę dałoby się ograniczyć o 55-60%.
Miejsca pracy, niekoniecznie zakłady przetwórcze, także przekazują mnóstwo zanieczyszczeń. Biurowce mogą być nieodpowiednio wietrzone i w wyniku tego “chore”. Zwiastunami tego, że mieszkamy w tzw chorym budynku będzie informacja, że gdy przebywamy w nim pogarsza nam się nastrój. Rozpoczynamy niezbyt dobrze się czuć, mamy problemy z koncentracją. Typową przyczyną chorego budynku jest niedobrana wentylacja.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply