Rehabilitacja

Alzheimer, to ze stuprocentową pewnością jedna z groźniejszych chorób dwudziestego pierwszego wieku, dotykająca ludzi w podeszłym wieku, która nieleczona prowadzi do trwałych zaburzeń świadomości, pamięci icałkowitego odcięcia od rzeczywistości. Natomiast alzheimer wcale nie powinno oznaczać powolnej demencji, która posiada niszczący wpływ na chorego. Znane są bowiem leki i działania rehabilitacyjne, którepomagają zachować kondycję i sprawność umysłową. Jakkolwiek więc diagnoza: alzheimer może brzmieć przeraźliwie, tak walka z tą chorobą może całkiem odsunąć widmo uzależnienia od ludzi trzecich.Należy natomiast wiedzieć jak również chcieć z tą chorobą walczyć, aby walczyć z nią z dobrym skutkiem. Choćby nasza świadomość na temat chorób, jak i wiedza o nich, jest coraz szersza, to jednak wielu ludzi nadal nie wie,czym jest choroba alzheimer ‘a i jak można z nią walczyć. W większości wypadków bowiem dowiadujemy się o niej w momencie podejrzenia albo postawienia poprzez lekarza takiego rozpoznania. Lęk i niedowierzanie wtedymiesza się z bezradnością i świadomością nieuchronnego. Jednakże wiadomo również, że choroba alzheimera, wcale nie powinno znaczyć jednego – popadanie w niepamięć i brak zdolności decydowania o sobie.Dlatego tak ważne jest, żeby choroba alzheimera nie była więcej kojarzona z wyrokiem śmierci. Znane są bowiem efektywne leki hamujące jej rozwój. Niestety jednak nadal wiedza o tej chorobie i jejprzeciwdziałaniu jest “wiedzą tajemną”, którą bez wątpienia należy odczarowywać – co najmniej przez kampanie społeczne i uświadamiające. Odwiedź stronę medisystem.pl

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply