Tylko u nas znajdziesz najlepsze wyłączniki krańcowe

Z tego powodu powinniścmy się spodziewać, że Indie i Chiny będą kłaść nacisk na jakość własnych wyrobów i usług, aby pozostawały one atrakcyjnymi dla dojrzałych rynków: europejskich i amerykańskich. Gdyby przyjrzeć się Niemcom i Włochom, wciąż posiadają presostaty Danfoss silną bazę produkcyjną zupełnie jak Francja. Natomiast Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zminiły własne gospodarki na model oparty mocniej na usługach.

Myślę, że największą trudnością z jaką przyjdzie zmierzyć się europejskim wtwórcom będzie spowodowanie aby ich usługi szafy sterownicze były cikawe dla rynków wschodzących, w szczególności chińskiego i indyjskiego. Świetnym narodem są Niemcy.

Dzięki temu są one lepsze w takich dziedzinach, jak IT czy innowacyjność, ale już słabsze w wytwarzaniu

Niemcy są krajem, w którym żyje jeden procent globalnej ilości ludzi, ale jednocześnie dpowiadają one za 9 procent globalnego produktu brutto. Dlatego też germańskie firemki powinny mieć pewność, że to co produkujączyli krańcówki będzie dobre dla państw rosnących. Z innej jednak strony, rozwiązaniem dla rozwijających się rynków będzie utrzymanie eksportu do Europy dzięki dodanie wartości sprzedawanym wyrobom. Będą więc musiały podnieść solidność oferowanych towarów, podobnie jak uczyniła to Japonia w latach 70-tch i 80-tych ubiegłego wieku.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply