Ułatwienia ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru

Systemy przeciwpożarowe zrobione są najczęściej ze stali nie mającej podniosłej odporności ogniowej. Nie przynosi tym samym odpowiedniej izolacyjności ogniowej przewodu, bowiem niezwykle dobrze przewodzi ciepło. Wielka temperatura, podczas pożaru, sprawia również obniżenie szczelności kanałów także przemieszczanie się ognia i zadymienia. Toteż niezmiernie istotne jest zabezpieczenie ustalonej odporności ogniowej tego typu instalacjom, aby w trakcie trwania zagrożenia pożarem posiadać czas na podjęcie zachowań ratunkowych. Na skuteczność pracy kanałów wpływa zarówno własność prac instalatorów, w następstwie tego poniektóre firmy żądają, aby składanie przeprowadzały certyfikowane załogi montażystów. Sprzedawane są też stalowe przewody do budowli instalacji oddymiających o klasie odporności ogniowej E600. Ich konstrukcja zapewnia odporność ogniową przez 2 godziny, co pokazuje, że mogą być użytkowane w lokalizacjach pożarowych, których sklepienie posiadawytrzymałość na ogień nie wyższą niż REI 120. Przekazane one do budowy układu wentylacji oddymiającej ewentualnie wentylacji bytowej, pełniącej symultanicznie prace wentylacji ogólnej również oddymiającej.
Zleceniem układów odprowadzających zanieczyszczenia z budowli w przypadku wybuchu pożaru jest wytworzenie części wolnej od niego, tak aby usprawnić ewakuację i uprościć operację ratunkową i gaśniczą. Systemy zbudowane są z kanałów oddymiających, a mechaniczny korzysta z wentylatorów oddymiających. Układ mechaniczny uzyskuje pełną efektywność natychmiast po włączeniu wentylatorów, zaś grawitacyjny używa efekt wznoszenia, co w rzeczywistości implikuje, że działa wtedy, gdy pojawi się pewna zmiana temperatur. Planowanie układu wentylacji do oddymiania posiada uwarunkowania od jednoznacznego szkicu budowlanego. Instalacji oddymiającej musi akompaniować sprzęt do ujawniania dymu. Samoczynnie otworzy ona klapy dymowe oraz włączy wentylatory oddymiające.
Odpowiednie statuty wytyczają żądania dla oddymiającej instalacji. Wentylacja oddymiająca musi usuwać dym z taką mocą, tak aby w czasie pomocnym do ewakuacji mieszkańców na pilnowanych przejściach tudzież ścieżkach ewakuacyjnych nie wystąpiło zadymienie albo wysoka temperatura niwecząca bezpieczną ewakuację. Powinien być także zawarowany nieprzerwany napływ świeżego powietrza z zewnątrz, które dodaje powietrze odpływające podczas wyciągania dymu.
Klapy odcinające
Wymagania odnośnie klap pożarowych w przewodach systemu przeznaczonego do oddymiania są również przedstawione w rozmaitych regulacjach.
Podstawowa klapa upustowa złożona jest z zewnętrza z metalu (blacha ocynkowana lub stal) oraz z komponentu odpowiedzialnego za sterowanie oraz przegrody odgradzającej wykonanej z tworzywa odpornego na ogień. Klapy odcinające wentylacji pożarowej różnią się od tych przeciwpożarowych klap odcinających wykorzystywanych w instalacji wentylacyjnych tym, że w czasie trybu wyczekiwania są w pozycji zamkniętej, a otwierane są w razie wybuchu ognia w tej części. Ma to za zadanie uumożliwienie usuwania dymu. Klapy zakładane w systemie wentylacji pożarowej nie są zaopatrzone w wyzwalacz termiczny.
Wentylatory
Czasem wentylatory oddymiające sprawują podwójną funkcję i są wykorzystywane również w codziennej wentylacji. Wybiera się wtenczas wentylatory dwubiegowe. Wentylacja bytowa ma mniejsze wymogi niż oddymiająca i działają wtedy na mniejszych obrotach. Ważne, by wentylatorom pełniącym podwójną funkcję zapewnić poprawny sposób zasilania, należyty dla wymagań przeciwpożarowych.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply