Kasa Fiskalna w 2013 roku – kto musi zakupić ?

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących, które ma obowiązywać zarówno w 2013 roku, jak i 2014 roku, zawiera istotne zmiany, dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Przewiduje się ograniczenie liczby podatników uprawnionych do korzystania z tej ulgi.

Kasy Fiskalne Oborniki

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Jednak na mocy delegacji ustawowej, Minister Finansów zwolnił na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych(Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 930). Rozporządzenie to obowiązuje jednak tylko do końca tego roku. W związku z tym MF wydał nowe rozporządzenie w tym zakresie (z dnia 29.11.2012 r.).

Jak wynika z § 5 nowego rozporządzenia, utrzymano zasadę, że podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył obowiązujący limit obrotów w kwocie 20.000 zł. Dotyczy to zarówno podatników kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego.

Natomiast podatnicy, którzy w 2012 roku rozpoczęli dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w celu określenia limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania w 2013 r. za pomocą kas rejestrujących, nie będą musieli stosować wyliczenia obrotów na podstawie proporcji do okresu prowadzenia działalności. Obowiązywać ich będzie limit 20.000 zł w skali całego roku.

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Uprawnia do tego art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Wybór urządzenia to jeszcze nie wszystko. Ważny jest również dobry serwis urządzenia. Po pierwsze, co 24 miesiące musi być przeprowadzony ustawowy przegląd kasy fiskalnej. Urządzenie należy również przygotować do użytkowania. – Trzeba zaprogramować nagłówek z danymi klienta, wprowadzić NIP podatnika, kasę oprogramować tzw. asortymentem. Serwis również wspomoże nas w przypadku awarii urządzenia, dlatego bardzo istotną sprawą jest wybór firmy, która zapewnia profesjonalną i szybką obsługę.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply