Najlepsza automatyka przemysłowa w Polsce

Na obecną chwilę na rynku do wyboru jest wiele regulatorów dedykowanych do kominkowych systemów grzewczych. Stosowane są zarówno do układów instalacji z wkładem kominkowym wyposażonym w płaszcz wodny jak i do kominków z konwekcją ciepłego powietrza oraz do kominków z masą akumulacyjną czyli akumulacyjnych.Szczególnie należy zwrócić uwagę na elektrozawór co zapwni mam właściwy poziom bezpieczeństwa.
Aby za mocno nie odbiegać od naszego tematu, skoncentrujmy się na regulatorach przeznaczonych do systemów, którychźródłem ciepła jest wkład z płaszczem wodnym. Możemy stosować presostat Danfoss. Ponieważ do poprawnej pracy jednoczesnego kominka oraz do sprawnego funkcjonowania ogólnej struktury C.O. niezbędne jest urządzenie nadozrujące. Podstawową funkcją tegoż urządzenia jest prowadzenie pracy pomp obiegowych instalacji.

Załączanie i wyłączanie konkretnej pompy przebiega całkowicie automatycznie na podstawie odczytanej jak również Danfoss.
z czujnika temperatury wody w płaszczu i zaprogramowanej w sterowniku wartości. Wzrost temperatury do zaprogramowanego poziomu skutkuje uruchomienie danej pomp.
Ogrom regulatorów daje możliwość zmiany parametrów sterujących pracą pomp.

This entry was posted in News and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply