Kancelaria Radcowska we Wrocławiu

Kancelaria Radców Prawnych R.Ptak i Wspólnicy we Wrocławiu to kancelaria radcowska założona przez pełnomocnika procesowego Rafała Ptak. Sukces Kancelarii wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą dobrze wykształceni specjaliści z pasją i zaangażowaniem. Kancelaria buduje swoje kontakty z Klientami na zaufaniu i partnerstwie.

Kancelaria udziela pomocy prawnej poszkodowanym w karambolach, których następstwem może być bolesny uszczerbek na zdrowiu jak i śmierć osoby. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują nie tylko naprawę powstałej szkody majątkowej, ale również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Katalog zdarzeń losowych nie jest zamknięty, a zatem każda sytuacja, której następstwem jest szkoda, powinna zostać poddana analizie prawnej celem ustalenia roszczeń przysługujących poszkodowanemu.

Nasza Kancelaria doradza Klientom Krajowym i Zagranicznym w obszarze prawa polskiego i międzynarodowego, cywilnego, gospodarczego, podatkowego, zamówień publicznych, upadłościowego, nieruchomości,transakcji międzynarodowych, odszkodowań, egzekucyjnego, inwestycyjnego, spadkowego, rodzinnego, procesowego. Kancelaria znajduje się w zachodniej części Wrocławia przy ulicy Żernickiej 253 niedaleko zjazdu z nowo otwartej autostrady we Wrocławiu na stadion lub lotnisko. Przyjazne i dynamicznie rozwijające się miasto z ugruntowaną pozycją w Europie wpływa pozytywnie na współpracę i realizację oczekiwań Klientów Kancelarii.

Pozostawiamy naszym Klientom wybór komfortowej dla nich formy współpracy. Stwarzamy środki efektywnego i bezpiecznego przepływu informacji oraz dokumentów. Kładziemy szczególny nacisk na terminową realizację zadań, tak aby wyeliminować skutki ewentualnego niezrozumienia przekazywanych danych i treści. Stawki proponowane przez Kancelarię zależą od charakteru zadania, stopnia skomplikowania oraz terminu wykonania usługi, a w sprawach sądowych także od wartości przedmiotu sporu. Przy ustalaniu honorarium uwzględniany niezbędny czas i poświęcenie.

Co wyróżnia Kancelarię Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy? Prawnicy Kancelarii doradzają Przedsiębiorcom, jak szybko i skutecznie osiągnąć profity z prowadzonej działalności gospodarczej. Kluczową rolę odgrywają regulacje prawa podatkowego, ponieważ każdą dyskusję dotyczącą transakcji handlowych i innych przedsięwzięć gospodarczych rozpoczyna i kończy materia podatków, jest to bowiem dźwignia zyskowności spółki. Doniosłość regulacji podatkowych jest oczywista dla przedsiębiorców, bowiem to ona wyznacza kierunki rozwoju ich przedsiębiorstw.

This entry was posted in News and tagged . Bookmark the permalink.