Pozorne wykonywanie pracy i pozorna umowa o pracę informator

Obecnie obowiązek pracy nie jest musem, wykonuje pracę każdy, kto chce pracować i zarabiać na swoje wydatki oraz życie i nikogo to nie dziwi. Wprawdzie w okresie bardzo pokaźnego deficytu pracy, fakt posiadania etatu, staje się towarem niebagatelnej wartości. Legalne zatrudnienie, jest równoznaczne z koniecznością podpisania umowy, której rodzajów wydziela się dość dużo: umowa na okres wstępny, na okres dokonania określonej pracy, na termin określony, na zastępstwo, na czas nieokreślony, a także pozorna umowa o pracę. Ostatnia z wymienionych kategorii, nie jest wcale marginalnym problemem. Pozorna umowa o pracę, zazwyczaj zakłada stworzone pozornego stanowiska pracy dla osoby, której pomomo niewykonywania obowiązku pracy, przysługują wszystkie przywileje i świadczenia od ZUS. Umowa taka zawierana jest zgodnie z przepisami, ale tak naprawdę nie jest i nie będzie nigdy wykonywana. zatrudniony nie pojawia się w pracy, nie wykonuje pracy i najczęściej nie otzrymuje wynagrodzenia. Pomimo tego na jej konto dokonywane są wszystkie obowiązujące w naszym kraju składki. Statystyki pokazują, że pozorna umowa o pracę, najczęściej tworzona jest w sytuacji tworzenia nieprawdziwego zatrudnienia dla kobiet w ciąży, którym w tej sytuacji, przysługuje przywilej korzystania ze świadczeń chorobowych i macierzyńskich. W tym przypadku ZUS zawsze ma najwięcej zastrzeżeń i często te okoliczności kontroluje. W przypadku, gdy w trakcie postępowania, zostaje orzeczone, iż zawarta została pozorna umowa o pracę, to może to prowadzić do wydania przez ZUS wyroku o nieważności umowy, a pozornemu pracownikowi nie należą się świadczenia przewidziane w przepisach o ubezpieczeniach. W świetle prawa pozorna umowa o pracę w celu osiągnięcia danych korzyści jest całkowicie nieważna i traktowana jako niezgodna z zasadami współżycia społecznego.

This entry was posted in News and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply