Przepisy dla firm transportowych

Gwarancje finansowe wymagane do licencji przewoźnika

Od 4 grudnia 2011 r podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą wykonujące transport drogowy muszą uzyskać licencję na przewóz drogowy. W oparciu o ustawę o transporcie drogowym wszyscy przewoźnicy mają dokładnie 12 miesięcy od 04.12. 2011 na uzyskanie pozwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub na potwierdzenie spełnienia nowych wymagań. Dodatkowo firmy oraz osoby prowadzące działalność wykonujący międzynarodowy transport drogowy, oprócz pozwolenia zobowiązani są uzyskać licencję wspólnotową. Licencję na krajowy transport drogowy wydaje Starosta Powiatu lub Prezydent Miasta w zależności od siedziby przewoźnika.

W celu spełnienia tego wymogu przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić zobowiązania finansowe. W tym celu przewoźnik wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem rezerwowym w wartości, co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Stosowane kursy odpowiadają opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego roku. ubezpieczenie licencji przewoźnika

Alternatywą do gromadzenia rezerw finansowych jest, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo odpowiednio na kwotę 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Licencje dla przewoźników

Oferta ubezpieczenia spełniająca wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego przewoźników dostępna (24/24 h) na Portalu: www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
tel. 664 723 723
tel. 022 423 59 38
GG 22449212
skype: http://www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

This entry was posted in News and tagged . Bookmark the permalink.