Co zawdzięczamy logistyce

W co roku większej skali transferujemy środki, wiadomości, usługi do świata internetowego. W tym wirtualu do przekazania produktu starczy tylko łącze online oraz parę gadżetów elektronicznych, natomiast posługiwać się nim umie każda osoba mająca dostęp do Internetu. Ciągle wszak uczeni nie wynaleźli metody teleportacji obiektów fizycznych; w następstwie tego cała gospodarka tak jak w ogóle obecnie panująca rzeczywistość cały czas funkcjonuje dzięki przekazywaniu towarów tradycyjnymi procedurami. Gdyby nie dobrze funkcjonujące ich przewożenie nie działałyby: ekstrakcja materiałów, wytwórczość, handel, , gospodarka odpadami.

Istnieje pełna dziedzina wiedzy zgłębiająca techniki płynnego przewozu obiektów i materiałów. Jest to logistyka. Jej przeznaczeniem jest takie kierowanie dowozami, trasą, załadunkami czy rozładunkiem, ażeby przepływ materiałów stał się jak najefektywniejszy oraz absorbujący mało wymiaru czasowego. Na skutek tego organizacje, określone “oczka” w ciągu produkcji, odbiorcy nie przetracają czasu i funduszy na zbyteczne rzeczy, czekanie, nieskuteczny załadunek, wręcz przeciwnie: mogą zmaksymalizować swoje osiągi. Dzisiejsza logistyka stała się do tego stopnia rozwinięta, że uruchamia się chociażby całe wydziały w szkołach wyższych badające wyłącznie tą gałąź wiedzy.

W kontekście historycznym logistyka dystrybucji rozwinęła się najwięcej na skutek przedsięwzięć wojskowych. wcześniej, zanim nastała era przemysłowa, transfer produktów miał znaczenie zaledwie lokalne. Współczesna logistyka opiera się na tzw normie siedmiu R, opisującej wszystkie aspekty wiążące się z prowadzeniem jak najefektywniejszych akcji spedycyjnych.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply